De vereniging Netwerk Land van de Reest was van 2013 tot 31 oktober 2019 onderdeel van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu en is sinds 1 november 2019 een zelfstandige vereniging.

Het bestuur bestaat uit:

Birgite Swartjes          Voorzitter

Lia de Voogd               Secretaris

Ineke Fischer               Penningmeester

Terry Albers                 Algemeen bestuurslid

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging Netwerk Land van de Reest. Wel verwachten we van de leden een actieve bijdrage aan de verwezenlijking van de doelen door bijvoorbeeld een bijeenkomst of gezamenlijke activiteit te organiseren en/of te participeren in het bestuur.

Binnen de vereniging zijn verschillende ‘thematafels’ actief.

Thematafel Creatief

De opzet van de thematafel Creatief is om te experimenteren met materialen en technieken, doen wat je nog niet eerder hebt gedaan, of dat nou schilderen met olieverf is, glasfusion, gerstekorrelstof of anderszins. De leden bepalen aan het begin van het jaar samen de agenda van het jaar.

Thematafel Film

De leden van de filmclub hebben een rooster gemaakt, zodat iedereen aan de beurt komt om een film uit te zoeken, te inventariseren wie er mee wil en de verdere organisatie op zich te nemen. Afhankelijk van de filmkeuze gaat men naar de bioscoop of het filmhuis in Zwolle, Hoogeveen of Meppel. Na afloop wordt er graag nagepraat bij een glaasje fris of wijn.

Thematafel Koffieochtenden, in gesprek met buitenlandse vrouwen

Eén keer in de twee weken is er in de bibliotheek in de Wijk een bijeenkomst, waar vrouwen afkomstig uit andere landen dan Nederland bij elkaar komen. Ze praten met een aantal vrouwen van het Netwerk over allerhande onderwerpen. Er worden thema’s voorbereid, zodat er structuur in de gesprekken is.

Naar aanleiding van een terugkomende vraag van diverse deelnemers is er op een stukje grond van volkstuinvereniging “de Slenken” een moestuin gestart in seizoen 2019.

Thematafel Kunst en Cultuur

De groep Kunst en Cultuur organiseert eenmaal per jaar een kunstlezing en verder gezamenlijke bezoeken aan het theater, een museum en/of andere culturele instellingen.

Thematafel Leesclub

De leesclub komt één keer per maand bij elkaar. De opzet is anders dan die van de meeste leesclubs. Men leest een zelfgekozen boek waarover verslag wordt gedaan ter inspiratie van andere leden.

Thematafel Voeding

Bij de groep Voeding komt alles in de ruimste zin over voeding aan bod op initiatief van de deelnemers. Ook worden er excursies aangeboden.

Thematafel Weldadig Wandelen

De wandelaars aangesloten bij de thematafel Weldadig Wandelen gaan acht wandelingen van 13-17 kilometer lengte lopen door de Kolonie van Weldadigheid. Ze maken er een gezellige dag van, met lunch onderweg