De vereniging Netwerk Land van de Reest was van 2013 tot 31 oktober 2019 onderdeel van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu en is sinds 1 november 2019 een zelfstandige vereniging.

Het bestuur bestaat uit:

Birgite Swartjes          Voorzitter

Titia de Jong               Secretaris

Ineke Fischer               Penningmeester

Terry Albers                 Algemeen bestuurslid

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging Netwerk Land van de Reest. Wel verwachten we van de leden een actieve bijdrage aan de verwezenlijking van de doelen door bijvoorbeeld een bijeenkomst of gezamenlijke activiteit te organiseren en/of te participeren in het bestuur.

Jaarverslag                  Klik hier    Jaarverslag 2020

Binnen de vereniging zijn verschillende themagroepen actief.

Themagroep Creatief

De deelnemers aan de themagroep Creatief komen bij elkaar met als doel te experimenteren met creatieve materialen en technieken. Je kunt daarbij denken aan verschillende schildertechnieken, glasfusion, beeldhouwen, enzovoorts. De leden bepalen aan het begin van het jaar samen een agenda.

Themagroep Film

De themagroep Film gaat eens per maand naar de bioscoop/het filmhuis in Zwolle, Hoogeveen of Meppel. Eén van de filmclubleden zoekt een film uit, inventariseert wie er mee willen, reserveert kaartjes en maakt afspraken over het vervoer. Voorafgaand aan de film drinken we, als er voldoende tijd is, nog even een kopje koffie of thee, en na afloop genieten we vaak nog even na onder het genot van een glaasje wijn of fris. De filmkeuze is vrij en wordt bepaald door degene die ’t bezoek organiseert.

Themagroep Keukentafel project en  Koffieochtenden, in gesprek met buitenlandse vrouwen

Na het symposium in januari 2017 met als onderwerp “Ver weg en dichtbij’ hebben een aantal leden van het Netwerk Land van de Reest de koppen bij elkaar gestoken met als doel ‘iets’ op te zetten voor contact tussen de leden en vrouwen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Daaruit is het ‘Keukentafelproject'( één-op-één gesprekken) voortgekomen en later ook het project  ‘Koffieochtenden’ (programma voor een groep)

De doelen voor beide projecten zijn: contact maken, de Nederlandse taal leren, informatie uitwisselen en cultuur uitwisselen.

De koffieochtenden vinden eens per veertien dagen plaats, op donderdagochtend, in de bibliotheek van de Wijk. Voor deze ochtenden worden de te bespreken onderwerpen/thema’s aangedragen door de Netwerkleden en de buitenlandse vrouwen, die ook de uitwerking van het onderwerp verzorgen. Tijdens de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk Nederlands gesproken.

Sinds september 2020 organiseren we ook ’taalwandelingen’ op verzoek van het Taalpunt van de bibliotheek dat zich inzet voor laaggeletterden.

Themagroep Kunst en Cultuur

De groep Kunst en Cultuur organiseert eenmaal per jaar een kunstlezing en verder gezamenlijke bezoeken aan het theater, een museum en/of andere culturele instellingen.

Themagroep Lezen

De themagroep Lezen komt al een aantal jaren iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar. De groep kiest iedere maand in samenspraak een recent/actueel boek om te lezen en de maand daarna te bespreken.

De bijeenkomsten zijn ontspannen en geven veel leesinspiratie.

Themagroep Weldadig Wandelen

De wandelaars aangesloten bij de thematafel Weldadig Wandelen gaan acht wandelingen van 13-17 kilometer lengte lopen door de Kolonie van Weldadigheid. Ze maken er een gezellige dag van, met lunch onderweg