Wie zijn wij

Wij zijn een netwerk van vrouwen die wonen en werken langs de Reest. Het algemene doel is het verbinden van vrouwen door elkaar te ontmoeten.Het netwerk staat open voor alle vrouwen in de regio. Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. Wel verwachten we van de leden dat ze bereid zijn om af en toe een activiteit te organiseren of mee te helpen organiseren.Een keer per maand vindt er een activiteit plaats. Daarnaast bestaan er thema tafels over verschillende onderwerpen, bv, astrologie, voeding, creatief, theater/kunst en cultuur. Het netwerk heeft geen bestuur. Er is een coördinatiegroep, bestaande uit vrouwen die als taak hebben:

Het beheren van de financiën

Het verzorgen van het secretariaat

De coördinatie van het programma

Het beheren van de website.

In principe wisselen we deze functies regelmatig. Andere taken worden zoveel mogelijk verdeeld onder de leden. De coördinatiegroep is voor 3 jaar vastgesteld. Er is een “smoelenboek” van de leden gemaakt. Iedereen kan vrijwillig persoonlijke gegevens hiervoor aandragen (kleine foto + informatief verhaaltje over bijv. hobby’s, (ex)beroep, enz.

Laatste nieuws

/door

Nieuwsbericht 1

Tentoonstelling over 1001 vrouwen uit de 20e eeuw vanaf 4 oktober…

Activiteiten

Agenda

© Copyright - Vrouwen Netwerk Land van de Reest