De vereniging

De vereniging Netwerk Land van de Reest was van 2013 tot 31 oktober 2019 onderdeel van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu en is sinds 1 november 2019 een zelfstandige vereniging.

Het bestuur bestaat uit:

Birgite Swartjes          Voorzitter

Titia de Jong               Secretaris

Ineke Fischer              Algemeen bestuurslid

Terry Albers                Penningmeester

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging Netwerk Land van de Reest. Wel verwachten we van de leden een actieve bijdrage aan de verwezenlijking van de doelen door bijvoorbeeld een bijeenkomst of gezamenlijke activiteit te organiseren en/of te participeren in het bestuur.

© Copyright - Netwerk Land van de Reest