Binnen de vereniging zijn verschillende themagroepen actief

Themagroep Creatief

De deelnemers aan de themagroep Creatief komen bij elkaar met als doel te experimenteren met creatieve materialen en technieken. Je kunt daarbij denken aan verschillende schildertechnieken, glasfusion, beeldhouwen, enzovoorts. De leden bepalen aan het begin van het jaar samen een agenda.

Themagroep Film

De themagroep Film gaat eens per maand naar de bioscoop/het filmhuis in Zwolle, Hoogeveen of Meppel. Eén van de filmclubleden zoekt een film uit, inventariseert wie er mee willen, reserveert kaartjes en maakt afspraken over het vervoer. Voorafgaand aan de film drinken we, als er voldoende tijd is, nog even een kopje koffie of thee, en na afloop genieten we vaak nog even na onder het genot van een glaasje wijn of fris. De filmkeuze is vrij en wordt bepaald door degene die ’t bezoek organiseert.

Themagroep Keukentafel project en  Koffieochtenden, in gesprek met buitenlandse vrouwen

Na het symposium in januari 2017 met als onderwerp “Ver weg en dichtbij’ hebben een aantal leden van het Netwerk Land van de Reest de koppen bij elkaar gestoken met als doel ‘iets’ op te zetten voor contact tussen de leden en vrouwen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Daaruit is het ‘Keukentafelproject'( één-op-één gesprekken) voortgekomen en later ook het project  ‘Koffieochtenden’ (programma voor een groep)

De doelen voor beide projecten zijn: contact maken, de Nederlandse taal leren, informatie uitwisselen en cultuur uitwisselen.

De koffieochtenden vinden eens per veertien dagen plaats, op donderdagochtend, in de bibliotheek van de Wijk. Voor deze ochtenden worden de te bespreken onderwerpen/thema’s aangedragen door de Netwerkleden en de buitenlandse vrouwen, die ook de uitwerking van het onderwerp verzorgen. Tijdens de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk Nederlands gesproken.

Sinds september 2020 organiseren we ook ’taalwandelingen’ op verzoek van het Taalpunt van de bibliotheek dat zich inzet voor laaggeletterden.

Themagroep Lezen

De themagroep Lezen komt al een aantal jaren iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar. De groep kiest iedere maand in samenspraak een recent/actueel boek om te lezen en de maand daarna te bespreken.

De bijeenkomsten zijn ontspannen en geven veel leesinspiratie.

© Copyright - Netwerk Land van de Reest