Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Ik meld mij graag aan

Als lid stem je in met:

  • het vermelden van je naam/adres/tel.nr/emailadres in de ledenlijst die
    tweejaarlijks aan de leden wordt toegestuurd.
  • het digitaal aanleveren van uitnodigingen, verslagen, agenda enz.
  • het plaatsen van foto’s op de website, ook als je zelf op de foto staat.

© Copyright - Vrouwen Netwerk Land van de Reest